BgyInfo

Adatvédelmi nyilatkozat

A BgyInfo adatvédelmi nyilatkozata:
A jelen adatvédelmi nyilatkozat a bgyinfo.hu üzemeltetése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat tartalmazza.

Fogalommeghatározások:
Felhasználó: a bgyinfo.hu weboldalon regisztrált felhasználó.
Szolgáltatás: a bgyinfo.hu weboldalon keresztül az üzemeltető által nyújtott szolgáltatások összessége.
Üzemeltető: a bgyinfo.hu weboldal technikai hátterének biztosítója, a bgyinfo.hu domain tulajdonosa.
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

A bgyinfo.hu adatkezelési alapelvei és kötelezettségvállalása:
A bgyinfo.hu üzemeltetője (ideértve a szerkesztőket, moderátorokat, valamint a Szolgáltatás nyújtása során közreműködő egyéb személyeket) a hatályos adatvédelmi jogszabályokat megtartja. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében a Szolgáltatás nyújtása közben birtokába jutott személyes adatokat kizárólag az e törvényben előírtak szerint, tisztességesen és törvényesen kezeli.

Az adatkezelés célja:
A Szolgáltatással összefüggésben az Üzemeltető által végzett adatkezelések elsődleges célja a Szolgáltatás hatékony, biztonságos és személyre szabott formában történő nyújtása.

A Felhasználók hozzájárulása személyes adataik kezeléséhez:
A Felhasználók a bgyinfo.hu weboldalra történő regisztrációkor a bgyinfo.hu adatvédelmi és jogi nyilatkozatát, továbbá felhasználási feltételeit megismerik és elfogadják, ezzel egyidejűleg hozzájárulnak személyes adataik az üzemeltető által történő tisztességes és törvényes, a weboldal technikai működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékű kezeléséhez.

Adattovábbítás harmadik személyeknek:
A bgyinfo.hu Üzemeltetője a felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül harmadik személynek semmilyen esetben - különösképpen marketing célokból - nem továbbítja annak személyes adatait, a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket azonban teljesíti és ennek keretében az egyes Felhasználókról kezelt adatokat kiadja az erre jogosult szervnek vagy személynek (pl. bírósági eljárás céljából).

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság áltail nyilvántartásba vétel:
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdése alapján NAIH-81725/2014. nyilvántartási számon vette nyilvántartásba a Bgyinfo-t a "honlapon történ regisztráció. weboldal szolgáltatásainak használata." megnevezésű adatkezelés címen.

Az Üzemeltető felelősségének kizárása:
Az Üzemeltető a Felhasználók által az oldal működésének keretén belül tárolt, elérhetővé- vagy közzétett és küldött információkért mindennemű felelősségét kizárja.

A Felhasználók jogszabálysértése:
Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó a Szabályzatot, valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon az oldal használata során más személy személyes adatait adja meg, a Szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon (például direkt marketing célokra) használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte, illetve a Szolgáltatás használata során kárt okozott, az Üzemeltető megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése valamint az elkövető jogi úton történő felelősségre vonása érdekében. Az Üzemeltető az ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából és felelősségre vonása vonatkozásában.

A Nyilatkozat módosítása:
Az Üzemeltető fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására.

Szerzői jogok:
A bgyinfo.hu weboldal szerzői jogvédelem alá tartozik, a portálon megjelenő minden tartalom (ideértve valamennyi cikket, fotót, grafikát és egyéb anyagokat, a weboldal design-ját, szerkesztési elvet, az üzemeltetés során használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást) az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi. A weboldalon megjelenített tartalom egészét, illetve részeit a saját személyes használattól eltérő célra és mértékben kizárólag a bgyinfo.hu előzetes írásbeli engedélye alapján lehet bármilyen módon felhasználni, kinyomtatni, reprodukálni, nyilvánosan közzétenni, terjeszteni, tárolni, átruházni, illetve bármilyen egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni.

A bgyinfo.hu Domain az Üzemeltető javára bejegyzett Domain név. Ezen nevek – ideértve a hozzájuk a megtévesztésig hasonló neveket illetve kifejezéseket is – használata a Szolgáltatás nevére történő hivatkozás kivételével csak az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

Fel