BgyInfo

Felhasználási feltételek

A BgyInfo felhasználási alapelvei:
A BgyInfo célja Balassagyarmat és vonzáskörzete lakosságának összefogása, a közösségi szellem építése. Az obszcén, romboló, személyeskedő, diszkriminatív megnyilvánulások a legsúlyosabb, azonnali szankciót, a kitiltást vonják maguk után. A Felhasználók a regisztrációval tudomásul veszik, hogy kötelesek a következő, legfontosabb tilalmakat maradéktalanul megtartani:

1. Tilos minden, a kulturált társalgást szembeötlően zavaró, agresszív, vulgáris, obszcén, hangulatkeltő hozzászólás megtétele (a hozzászóláshoz értve a nicknevet, aláírást és egyéb, a felhasználó által megadott adatot).

2. Tilos minden olyan hozzászólás, amely faji, vallási, nemzeti, nemzetiségi, nemi, politikai, egyéb hovatartozást sért.

3. Tilos minden olyan hozzászólás, amely "flame"-nek minősül. Ide értve az erőteljes érzelmi töltettel ellátott, személyeskedő, felesleges indulatokat gerjesztő, öncélú, a másik fél lejáratására és a közösség rombolására alkalmas, észérveket nélkülöző, provokáló hozzászólásokat.

4. Tilos minden olyan hozzászólás, amely jogszabályba ütközik, illetve jogszabálysértésre buzdít.

A BgyInfo általános szabályai:
A BgyInfo elsődleges szabálykönyve a Felhasználási feltételek, amely összhangban van a hatályos magyar jogszabályokkal.

A weboldalra történő regisztrációval, illetve a regisztrált nickname használatával a felhasználó elfogadja a Felhasználási feltételek teljes egészét és vállalja, hogy maradéktalanul megtartja annak szabályzatát.

A a hírek, cikkek mindenki számára szabadon olvashatóak, de hozzászólni csak a regisztrált felhasználóknak van lehetőségük.

A Felhasználók hozzászólásai moderálás alá esnek, a moderációért a szerkesztők és az Üzemeltető felelnek.

A hozzászólások tartalmáért kizárólag a Felhasználó felel.

A Felhasználó hozzájárul és tudomásul veszi, hogy a bgyinfo.hu oldalain megjelenő írásainak, valamint fórumbeli hozzászólásainak szerzői jogaival kapcsolatosan, a személyhez fűződő jogainak megtartásával egyidejűleg, lemond a vagyoni jogairól és a bgyinfo.hu-nak engedélyezi a felhasználás jogát. Írásaira és hozzászólásaira vonatkozóan, sem anyagi, sem más jellegű követeléssel a BgyInfo felé nem él.

A felhasználónév nem adható el és nem ruházható át.

A Felhasználók hozzászólásaiban található információk hitelességéért, megbízhatóságáért, felhasználásukból eredő esetleges következményekért, kárért a BgyInfo nem vállal semmilyen felelősséget.

A moderáció:
A moderáció elsődleges célja a normális, emberi hangnemű, konstruktív beszélgetés lehetőségének, körülményeinek fenntartása. A szerkesztők (moderátorok) elsődleges feladata ezen szempontok alapján, az alapelvekkel összhangban, a felhasználási feltételek maradéktalan érvényre juttatása. A moderátor döntése végleges, fellebbezhetetlen.

A szerkesztő moderációval össze nem függő fórumbeli véleménye azonban magánvéleménynek minősül, amely nem feltétlenül tükrözi a szerkesztőség egyöntetű álláspontját.

Moderációt kérni kizárólag az erre a célra fenntartott topikokban lehet — e-mailben, privát üzenetben és egyéb módon nem. A moderációról rendszerint annak helyszínén vagy a megfelelő topikban kerül sor az értesítésre. A moderációval kapcsolatos kérdéseket kizárólag az erre a célra rendszeresített topikban lehet feltenni.

Moderátori szankciók: a hozzászólás törlése, javítása; a felhasználó figyelmeztetése majd kitiltása.

Tilalmazott felhasználói magatartások:
Tilos minden olyan beavatkozás, mely hátrányosan változtatja meg a fórum megjelenését, illetve akadályozza annak rendeltetésszerű használatát.

Tilos a privát üzenetek jogosulatlan nyilvánossá tétele.

Tilos a mértéktelen és értelmetlen hangulatjel használat. A smiley-k arra valók, hogy egy többféleképpen értelmezhető mondat hangulatát megmutassák, nem pedig sormintának, díszítőelemnek. Tilos továbbá az értelmetlen, üres kommentek használata.

BgyInfo Regisztráció:
A Felhasználó a regisztráció első lépéseként arról dönt, hogy magánszemélyként vagy cégként regisztrál az oldalra. A cégek - különösen az éttermek, pizzázók, sörözők, amennyiben szeretnének az oldara étlapot feltölteni - a céges regisztrációt válasszák.

A regisztrációs felületen a csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező. Kötelezően és mindenképpen kitöltendő a felhasználónév, a jelszó és az e-mail cím. Az e-mail cím helyessége különösen fontos, ugyanis a regisztráció visszaigazolása a megadott e-mail címre érkezik, ezért annak helytelen vagy téves megjelölése a regisztráció sikertelenségét vonhatja maga után.

A valódi név, a születési idő és a nem tekintetében a Felhasználó maga dönt arról, hogy a valóságnak megfelelő adatokat ad-e meg.

A BgyInfo a birtokába jutott személyes adatokat a hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint, törvényesen és tisztességesen kezeli. A BgyInfo adatvédelmi nyilatkozata itt olvasható.

A jelszó: A belépéshez szükséges jelszónak a biztonság érdekében célszerű legalább 9 karakterből állnia, valamint ajánlott tartalmaznia kis- és nagybetűket, speciális karaktereket és számokat is.

Biztonsági kód: A biztonsági kód megadása kötelező, e nélkül érvényesen regisztrálni nem lehet. Fontos, hogy az alább megjelenő karakterek helyesen legyenek beírva, ezért különösen figyelni kell a kis- és nagybetűkre is!

A Felhasználó a regisztrációval egyidejűleg kijelenti, hogy a bgyinfo.hu adatvédelmi és jogi nyilatkozatát, valamint felhasználási feltételeit elolvasta, megértette és elfogadja, szabályrendszerét magára nézve kötelezőnek ismeri el. A regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait - az oldal technikai hátterének működéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben - a bgyinfo.hu kezelje. Tudomásul veszi, hogy a bgyinfo.hu Üzemeltetőjének és 3. személyeknek a fenti Szabályzatok megszegésével okozott károkért felelősséggel tartozik.

A regisztrációval egyidejűleg a Felhasználó nyiltkozik arról, hogy szeretn-e a bgyinfo.hu weboldaltól rendszeres hírleveleket kapni, hogy elsőként értesülhessen a legfrissebb információkról, nyereményjátékokról, Store-ban megvásárolható legújabb termékekről.

A regisztráció törlése:
A Felhasználó kérésére a regisztráció nem törölhető az adatbázisból. A Felhasználó megteheti azt, hogy a közölt adatait megváltoztatja, profilképét, avatárját, e-mail címét, blogbejegyzéseit törli.

Személyesüzenet-küldő rendszer (privát üzenetek):
Tilos a privát üzenetek jogellenes nyilvánossá tétele! A privát üzenetek magánlevelezésnek minősülnek, ezért a másik fél hozzájárulása nélkül azok még részletekben sem tehetőek nyilvánossá.

A Felhasználó a magánlevelezések jogosulatlan nyilvánossá tételéért a hatályos jogszabályok szerinti felelősséggel tartozik. A Felhasználók magánlevelezésének tartalmáért és az azokkal okozott károkért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.

Sem a szerkesztők, sem a moderátorok, sem az Üzemeltető nem lát bele a privát üzenetekbe.

A privát üzenetek korlátozás nélkül küldhetőek, az alábbi szabályok megtartása mellett.

Tilos a privát üzeneteket mások zaklatására használni. A személyesüzenet-küldő rendszer más tagok zaklatására vagy fenyegetésére való felhasználása, spamelés és reklámküldés, valamint pornográf vagy egyéb durva, erőszakos tartalmak kéretlen küldése végleges kitiltást vonhat maga után.

A Felhasználók zaklatása esetén alkalmazható blokkolás:
A Felhasználóknak lehetőségük van arra, hogy az őket zaklató, fenyegető vagy egyéb okokból nem kívánatos személyeket blokkolják. A zavaró felhasználó blokkolására annak profiloldalán nyílik lehetőség. A blokkolás eredményeképpen a blokkolt felhasználó nem tud többé az érintett felhasználó blogjához, profiljához hozzászólni és privát üzenetet küldeni neki.

Válaszértesítő:
A válaszértesítő célja, hogy a Felhasználó azonnali értesítést kapjon arról, ha hozzászóltak a profiljához, blogjához, vagy válaszoltak valamely általa az oldalra írt kommentre.

Üzenőfal:
Az Üzenőfal lényege, hogy a Felhasználó azonnal megoszthatassa gondolatait, szöveg vagy kép formájában, az Üzenőfalat éppen használó többi Felhasználóval. Az Előszoba teljesen nyitott, bárki számára hozzáférhető, arra a moderálási alapelvek érvényesek. Azonban privát szobák is igényelhetőek a ... fórumtopicban. A privát szobák jelszóval védettek, annak a tartalmába kizárólag a jelszót ismerő Felhasználók láthatnak bele, így az abban folytatott beszélgetések nem kerülnek moderáció alá sem.

Csoport:
A csoport egy zárt fórumtopic, amelybe kizárólag a csoport indítója által engedélyezett személyek léphetnek be. A csoportért az indító a felelős, ő a moderátor és dönthet arról, ha valakit ki kíván zárni a csoportból. A Felhasználók a + csatlakozás gombra kattintva kérhetik a csoport indítójától, hogy vegye fel őket a csoportba.

A BgyInfo kreditrendszer:
A BgyInfo kreditrendszerében a Felhasználó a következő tevékenységekért kap pontokat:

Fórum hozzászólás: 1 pont
Hír/cikk hozzászólás: 1 pont
Blog hozzászólás: 1 pont
Naponta történő belépés az oldara: naponta 1 pont

A pontok kizárólag a Felhasználók aktivitását tükrözik, azokhoz semmiféle jog vagy kötelezettség nem kapcsolódik.

Az avatár és a profilkép feltöltésére vonatkozó információk:
Avatárnak a következő képformátumok tölthetők fel: JPG, PNG, GIF. Az avatár mérete a BgyInfo weboldalon 60×60 pixel. JPG, PNG formátumban, ha nem 60×60 pixel méretű kép kerül feltöltésre, akkor a rendszer azt automatikusan átméretezi. A GIF formátumú mozgó képek esetében azonban kizárólag csak 60×60 pixel méretű képek tölthetők fel, ettől különböző méret nem!

Profilképnek a következő képformátumok tölthetők fel: JPG, PNG. A profilkép mérete a BgyInfo weboldalon 326×326 pixel. Ha nem 326×326 pixel méretű kép kerül feltöltésre, akkor a rendszer azt automatikusan átméretezi.

A Felhasználó köteles megtartani a Felhasználási feltételekben foglaltakat, a feltöltött tartalmakért kizárólag a Felhasználót terheli jogi és erkölcsi felelősség. Az Üzemeltető a Szabályzat megsértésének észlelése esetén azonnal felszólítja a Felhasználót a szabálysértő tartalmak eltávolítására. Amennyiben a Felhasználó e kötelességének nem tesz eleget, vagy ismételten súlyos szabálysértést követ el, kizárásra kerül a Felhasználók köréből.

Az avatár képben és a profilképben nem szerepelhetnek a következő elemek: brutalitás, erőszak; pornográf tartalom; rasszista, diszkriminatív elemek és semmi olyan egyéb tartalom, amely a Felhasználókban jogos félelmet, vagy megbotránkozást kelt.

A bemutatkozás írására vonatkozó információk:
A megszokott, hagyományos szövegek mellett lehetőség van speciális kiemelésekre is, mint például a vastagon szedett szöveg, dőlt szöveg, aláhúzott vagy áthúzott szöveg, és a középre rendezés, hivatkozás és hangulatjelek beillesztése.

A jelmondat írására vonatkozó információk:
A jelmondatnál nincs lehetőség speciális kiemelésekre. A jelmondat minden Felhasználónak egységes formátumban jelenik meg.

Blogolási útmutató:
A Felhasználó blogja önálló mű, s mint olyan szerzői jogi védelem alatt áll. A bgyinfo.hu üzemeltetője elismeri a blogok szellemi alkotás mivoltát és technikai lehetőségéhez mérten, védelemben részesíti azokat az illetéktelen megkárosításokkal szemben. A Felhasználó köteles megtartani a Felhasználási feltételekben foglaltakat, a blog tartalmáért kizárólag a Felhasználót terheli jogi és erkölcsi felelősség. Az Üzemeltető a Szabályzat megsértésének észlelése esetén azonnal felszólítja a Felhasználót a szabálysértő tartalmak eltávolítására. Amennyiben a Felhasználó e kötelességének nem tesz eleget, vagy ismételten súlyos szabálysértést követ el, kizárásra kerül a Felhasználók köréből.

A bevezető szöveg kitöltése kötelező.

A BgyInfo a bloghoz tartozó képeket tárolja, így biztosítva azt, hogy akár évek múlva is elérhető legyen az összes csatolmány. Ahhoz, hogy képet tudjon a Felhasználó beilleszteni, először fel kell töltenie azokat. Maximum öt darab kép tölthető fel egy blogbejegyzés alkalmával. A képek szövegbe történő beillesztése számok és kapcsos zárójelek kombinációjával történik:

[1] - első kép beszúrása
[2] - második kép beszúrása
[3] - harmadik kép beszúrása
[4] - negyedik kép beszúrása
[5] - ötödik kép beszúrása

Pl. Tegnap ezt főztem: [1]. Nagyon ízlett a családnak.

A szövegben a [1] helyén fog megjelenni a feltöltött kép. A képek automatikusan átméreteződnek, de az esztétikus blogvezetéshez ajánlott a következő paramétereket használni: a bevezető kép mérete 731px széles és 250px magas legyen, a blogbejegyzésbe feltölthető képeknél pedig kizárólag a szélességre kell ügyelni, mely 761px legyen.

Videókkal is gazdagítható a blog tartalma. A weboldalba kizárólag a YouTube.com által tárolt videók illeszthetők be, azonban közülük is csak azok, amelyeknek a megosztása engedélyezve van.

Példa YouTube kód beillesztésére:
[YOUTUBE]YmI9oYqpLC8[/YOUTUBE]

A videó azonosítója az oldal címében - annak végén - található:
http://youtube.com/watch?v=YmI9oYqpLC8

Fel